Ale na przebieg tego procesu możemy wpływać świadomie

Ale na przebieg tego procesu możemy wpływać świadomie; możemy pomagać naszemu organizmowi. Pierwsza sprawa to uprawianie sportfrw okresie dojrzewania! Wbrew temu, że dodatni wpływ racjonalnie dawkowanego sportu, ruchu czy turystyki na rozwój organizmu jest oczywisty, obserwuje się bardzo często uchylanie się chłopców od tych zajęć. Na lekcjach wychowania fizycznego wzrasta liczba tych, którzy nie ćwiczą. Jeśli napotykają na odmowę zwolnienia z ćwiczeń ze strony nauczyciela wychowania fizycznego, zwracają się o pomoc do lekarza. Naiwnymi argumentami próbują skłonić go do wydania zwolnienia. W wypadku, kiedy i to nie skutkuje, „zapominają” kostiumów gimnastycznych. Wolą zaryzykować dwójkę z gimnastyki i ćwiczyć. Jednocześnie wielu z nich poza szkołą interesuje się sportem, a nawet uprawia go w klubach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *