Kategoria: Nauka na świecie

Wychowanie do życia w rodzinie Kraków

Wychowanie do życia w rodzinie Kraków jest bardzo ważnym przedmiotem, który jest niestety dość mocno bagatelizowany przez rodziców. Tak naprawdę pod względem wychowawczym i społecznym jest to najważniejszy przedmiot w edukacji naszego dziecka. Jeśli nie

Czym i po co jest szkoła

Większość naszych dzieci i młodzieży uczęszcza do szkoły. Dzieci często zadają swoim rodzicom pytanie, „kto wymyślił szkołę i po co ona jest nam potrzebna”? Dzieciom może trudno zrozumieć, że czas szkolny jest czas, który trzeba

Wpływy z zewnątrz na decyzje

Wpływ tak rodziców jak i pedagogów na decyzje podejmowane przez ucznia jest ogromny i tylko i wyłącznie świadomi swojego wpływu na młodego człowieka dorośli powinni próbować wpływać na niego i kształtować jego osobowość. Tymczasem zarówno

To co najważniejsze w dzisiejszym świecie to nauka i przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom

W dzisiejszych czasach edukacja najmłodszych pokoleń jest niezbędna do tego aby wiedza jaką zdobywaliśmy na przełomie stuleci nie uleciała w zapomnienie. Bez nauki nasz świat nie mógłby istnieć w tej formie jaką znamy dzisiaj. Gdyby

Zyskujemy dzięki wiedzy

Wiedza mimo iż wielu wydaje się nieprzydatna to jednak mimo wszystko okazuje się bardzo potrzebna. Niejednokrotnie możemy zauważyć ile dzięki niej zyskujemy. W pierwszej kolejności należy pamiętać, ze dzięki temu że posiadamy wiedzę mamy pracę,

Internet jako popularne źródło wiedzy

Zanim Internet stał się powszechny i bardzo popularny wiedzy szukano w książkach, słownikach, encyklopediach. Obecnie gdy człowiek zadaje sobie jakieś pytanie kieruje się do wyszukiwarki internetowej. Internet to teraz nauka, edukacja, wiedza w jednym. Zastępuje

Czym jest edukacja alternatywna?

Każda z tych szkół pracuje według własnej koncepcji, realizuje własny program i koncepcje , które nie są jednak całkowicie sprzeczne oficjalnymi programem. Metody, środki i zasady wychowawcze zależy od nauczycieli, którzy respektują propozycje i pomysły