CEL DLA RODZINY

Podo­bnie celem dla rodziny może być wychowanie dzieci. Współżycie w rodzinie staje się środkiem realizacji tej funkcji. Cel drugiego rodzaju sta­nowi grupa jako taka, a więc uczestnictwo w niej dla samej jej atrakcyjności, jak to ma miejsce np. w grupach przyjaźni. Również ro­dzina stanowi tego rodzaju cel. W zasadzie jest ona grupą atrakcyjną dla swych członków i sa­mo uczestnictwo w niej staje się celem. Tak więc w małej grupie pierwotnej, jaką jest ro­dzina, spotykamy oba rodzaje celów: sama w so­bie stanowi ona cel dla swych członków oraz jest środkiem realizacji celów szerszych, społe­cznie ważnych, z których najdonioślejsze nazy­wamy funkcjami rodziny.  Dynamika stosunków wewnątrzgrupowych zależy w dużej mierze od tego, jaki rodzaj celów grupa realizuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *