CELE I FUNKCJE

Te cele i funkcje wskazują na raczej par­tnerski charakter, jaki współcześnie przybiera małżeństwo.W małżeństwie kształtują się podwaliny przyszłej struktury rodziny dzięki ustaleniu się pozycji społecznej małżonków względem siebie, podziału zadań i wzajemnych stosunków. Ustalenie się wzajemnych pozycji związane jest z wpływaniem jednego partnera na drugie­go. Ten, którego wpływ dominuje i kto w więk­szym stopniu ze względu na cechy osobowości potrafi podejmować decyzje w jakiejś dziedzi­nie wspólnego życia, skupia w swym ręku wła­dzę. Władza może należeć do męża i żony równocześnie lub być udziałem głównie jedne­go partnera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *