CHARAKTERYSTYCZNE ZJAWISKO

Jest to zjawisko charakterystyczne zwła­szcza dla współczesnego społeczeństwa w dobie masowych środków przekazu. Człowiek odnosi siebie zwykle do kilku grup, ponieważ — jak pisze A. Matejko — „wartości, według których dany osobnik odpowiednio nakierowuje swoje postępowanie — łączą się najczęściej z określo­nymi grupami, do których dany osobnik bądź już należy, bądź chciałby należeć. Komu naj­bliższe są wartości związane z życiem rodzin­nym, ten będzie odnosił samego siebie właśnie do rodziny. Kogo znów całkowicie pochłonie praca, ten będzie układał swe życie zgodnie z opiniami kręgu społecznego bezpośrednio z nią związanego”.A. Malewski zwrócił uwagę na trzy znaczenia terminu „grupa odniesienia”. W pierwszym znaczeniu grupa odniesienia danej jednostki to taka grupa, której uznanie pragnie ona zdobyć lub zachować, za której członka chce być uwa­żana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *