CZYNNIKI WZMACNIAJĄCE I OSŁABIAJĄCE SPÓJNOŚĆ MAŁEJ GRUPY

Atrakcyjność grupy maleje, gdy członkowie nie są zgodni co do sposobu rozwiązania za­dania grupowego. Wówczas także może na­stąpić odstąpienie pewnych osób od wykonywa­nia zadania. Grupa przestaje także być atrakcyjna dla członka, który czuje, że inni nie będą się zgadzali z jego opiniami. Oczywiście i w gru­pach o wysokiej spójności może zaistnieć chwi­lowa niezgodność. Jednakże wówczas powstaje tendencja do szybkiego jej likwidowania, gdyż w grupie o wysokiej spójności występuje duża wrażliwość nawet na drobne różnice opinii. Członkowie opuszczają grupę także wtedy, gdy pewne jednostki zbyt dominują lub wykazują inne nieprzyjazne cechy. Podobnie przy współ­zawodnictwie w grupie występuje w razie po­rażki tendencja do jej opuszczenia i ewentual­nie wstąpienia do innej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *