DYSTANS PO URODZENIU DZIECKA

Dystans może po urodzeniu dziecka wyrazić się w po­stawie jawnie odtrącającej — rodzice oddają je^ do domu dziecka, na wychowanie do dziad­ków itp., bądź też w łagodniejszej formie — w postawie unikającej, kiedy to dziecko chowa się w domu, ale rodzice nie mogą znaleźć czasu dla niego. Atmosfera uczuciowa, w jakiej dziec­ko wzrasta, jest bardzo ważnym czynnikiem jego rozwoju, a dla postawy emocjonalnej wo­bec dziecka istotne znaczenie mają okoliczności towarzyszące podjęciu roli rodzicielskiej. Per­spektywa zaabsorbowania pracą zawodową w ta­kim stopniu, że nie przewiduje się dostatecznej ilości czasu i uwagi dla dziecka, niedocenianie ważności roli matki czy ojca w życiu dziecka, podjęcie tej roli nie z wewnętrznej potrzeby rodzicielstwa, lecz z innych względów — za na­mową lekarza, współmałżonka, teściowej itp. to czynniki sprzyjające wytworzeniu się nie­pożądanych postaw wobec dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *