FUNKCJE RODZINY

Mówiliśmy, że grupa może przyciągać człon­ków ze względu na realizowane przez nią cele i zadania bądź ze względu na możliwość za­spokajania potrzeb psychospołecznych człon­ków. Rozważmy teraz problem: jakie zadania spełnia rodzina jako mała grupa społeczna. Analiza ta pozwoli nam zrozumieć, dlaczego rodzina jest grupą tak powszechnie uznaną za­równo przez jej członków, jak i przez społe­czeństwo, a także dzięki czemu jest w zasadzie grupą spójną oraz z czym wiąże się możliwość jej dysfunkcjonalności.Funkcje rodziny można rozważać z dwóch punktów widzenia, a mianowicie zadań spełnia­nych na rzecz społeczeństwa oraz zadań wobec swych członków.Rodzina jako mikrostruktura społeczna speł­nia zadania na rzecz makrostruktury. Można powiedzieć, że zaspokaja potrzeby ogólno­społeczne, narodowe. Jakie są to zadania?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *