JESZCZE JEDEN WZGLĄD

Jest jeszcze jeden .wzgląd wskazujący na po­trzebę uczestnictwa ojca w chowaniu dziecka. Obserwacja wzrostu i rozwoju dziecka uczy ro­zumieć jego potrzeby, pozwala nawiązać z nim kontakt i sprzyja wytworzeniu się głębokiej więzi. Ta więź uczuciowa jest potrzebna dziec­ku do harmonijnego rozwoju. Umożliwia eks­presję życzliwych uczuć, ułatwia zabawę czy później inne współdziałanie. Potrzebna jest też ojcu i matce dla kształtowania się właściwych postaw rodzicielskich.Niektórym ojcom trudno nawiązać kontakt z niemowlęciem, a nawiązują go, gdy dziecko zaczyna chodzić i mówić, bądź jeszcze później. Wówczas ojciec w pierwszym okresie zwykle bardziej koncentruje się na czynnościach zwią­zanych z prowadzeniem domu, a potem stop­niowo zaczyna więcej uwagi poświęcać dziecku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *