KAŻDE Z RODZICÓW

Każde z rodziców ma własne wyo­brażenia o stylu wychowawczym, tkwiące ko­rzeniami w stylu wychowania panującym w ro­dzinie macierzystej. Potrzeba więc nowego wy­siłku dla uzgodnienia poglądów i przystosowa­nia się do wymagań nowej fazy życia rodzin­nego, zwłaszcza że niesie ona z sobą bardzo duże zmiany. Jest to okres trudny dla obojga mał­żonków, przy czym trudniejszy może dla męż­czyzny, bo jego zadania nie są tak bezpośrednio wyznaczone biologicznie i wymagają większego udziału świadomego kierowania. Chociaż i dla kobiety pełnienie nowych zadań w okresie prze­stawiania się hormonalnego organizmu po prze- by tej ciąży i porodzie stwarza sytuację trudną. Te trudności pozwala przezwyciężyć współdzia­łanie obojga małżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *