KONDOLENCJE

  1. Wizyty kondolencyjne, z reguły bardzo krótkie, mogą składać tylko krewni i bardzo bliscy przyjaciele w czasie między zgonem a pogrzebem. Gdy chcemy uniknąć oglądania zmarłego, można powiedzieć, że wolimy, aby pozostał w naszej pamięci ta­kim, jakim widzieliśmy go ostatni raz. Jeśli zachodzi wypadek samobójstwa, nie składamy wizyty kon­dolencyjnej — to też jest sprawa taktu. Najbliżsi jednak nie po­winni zapomnieć, że rodzina denata także potrzebuje pomocy, serdecznej opieki i życzliwości ludzkiej. Strój przy składaniu wizyty! kondolencyjnej nie musi być żałobny, ale ciemny, spokojny. Kondolencje pisemne zawsze wypada złożyć, nawet gdy się nie było specjalnie zawiadomionym o zgonie. Powinny wyrażać słowa szczerego ubolewania i żalu. Nie posyła się pocztówek albo wido­kówek, jak również nie telefonuje się z kondolencjami, choć dziś już te reguły dobrego tonu zanikają. Rodzina zmarłego woli cza­sem usłyszeć kondolencje przez telefon czy otrzymać kondolen­cyjną kartkę niż przyjmować w tym okresie gości u siebie w domu.

Witam Cię bardzo serdecznie na moim blogu. Od kilku lat jestem szczęśliwą matką i żoną. Zauważyłam, że moje rówieśniczki często nie radzą sobie z obowiązkami, którymi są obarczane. Stąd też decyzja o stworzeniu tego bloga, na którym będę się z Wami dzieliła poradami i sposobami z których sama korzystam!!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)