MŁODA MATKA

Młoda matka z konieczności interesuje się głównie niemowlęciem, mąż może więc czuć się niepotrzebny, a czasem nawet doznaje uczu­cia, jakby dziecko mu żonę odebrało. Tymcza­sem po porodzie współżycie seksualne ulega za­hamowaniu, a więc i ten bardzo intymny kon­takt małżeński nie może go zapewnić o uczuciu żony. Jeśli zaś mąż włącza się w czynności pie­lęgnacyjne i domowe, na tej płaszczyźnie od­najduje swą przynależność do żony i dziecka. Wspólne chowanie go i prowadzenie domu, wspólne rozwiązywanie problemów, przezwy­ciężanie trudów i przeżywanie radości umacnia więź małżeńską i rodzinną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *