MODEL RODZICIELSTWA

I tak, jeśli od 15 lat propagowany był w naszym społeczeństwie model rodzicielstwa zamierzonego, a więc dziec­ka chcianego, pożądanego, to dysfunkcjonalność reprodukcyjną rodziny trzeba określać z punk­tu widzenia ilości dzieci urodzonych a niechcia­nych i odrzuconych, a nie z punktu widzenia ilości dzieci posiadanych przez rodzinę. Model ten nie dotyczy ilości dzieci w rodzinie, lecz stosunku do dziecka. Nieporozumieniem jest więc mówienie o odtrąceniu dziecka w przy­padkach zmniejszania się rodności kobiet, moż­na mówić jedynie o świadomym niepodejmowa­niu macierzyństwa.Dysfunkcjonalnością rodziny w zakresie funk­cji produkcyjnej nie będzie w naszym społe­czeństwie praca kobiet, bo mamy model za­kładający prawo do pracy zawodowej zarówno mężczyzny, jak i kobiety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *