NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT ODDZIAŁYWANIA

Najważniejszym elementem takiego oddzia­ływania jest liczenie się z partnerem i okazywa­nie, że jest on dla nas osobą ważną. Wiąże się to ściśle z akceptacją danego człowieka, z pod­kreślaniem jego możliwości i wartości. Istotne jest tutaj odkrywanie we współmałżonku cze­goś, za co można go szanować i podziwiać. Na tym zresztą w znacznej mierze polega kultura współżycia,że dostrzegamy i podziwiamy w* człowieku to, co wartościowe i piękne. W okresie zakochania dokonuje się to sponta­nicznie, w późniejszym życiu wymaga uwagi, starania i umiejętności okazywania uznania czy podziwu. W stosunku do bliskich stanowi to pewną trudność, gdyż ich zalety w codziennym życiu powszednieją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *