NAJWCZEŚNIEJSZE DOJRZEWANIE

Współcześnie młodzież nie osiąga w tym sa­mym czasie dojrzałości we wszystkich omówio­nych trzech sferach. Najwcześniej dojrzewa fi­zycznie, najpóźniej usamodzielnia się życiowo, gdyż okres nauki i zdobywania kwalifikacji za­wodowych bardzo się wydłuża. Równocześnie trudności ekonomiczne powodują, że młodym małżeństwom niełatwo jest o samodzielne mie­szkanie. W naszym kraju to usamodzielnienie się często nie jest pełne i młodzi małżonkowie korzystają z pomocy materialnej bądź mieszka­niowej jednej lub obu rodzin macierzystych. Za­leżność ta nie zawsze dobrze wpływa na losy młodego małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *