OBECNOŚĆ PRZYCHYLNYCH OSÓB

Obecność przy­chylnych osób nie hamuje zachowania jednost­ki, wręcz przeciwnie, może wystąpić u niej pe­wien doping, aby nie zawieść zaufania, pokazać się w dobrym świetle, zyskać aprobatę. Pozy­tywna więź emocjonalna z otoczeniem zachęca do reagowania zgodnie z jego oczekiwaniami. Jeśli natomiast jednostka odczuwa nieprzy­chylny stosunek otoczenia, występuje szereg zahamowań, oporów w sposobie jej reagowa­nia, a więc „utrudnienie społeczne”, które mu­si pokonywać świadomym wysiłkiem. Zresztą wpływ otoczenia występuje nie tylko w przy­padku fizycznej obecności innych, ale także obecności wyobrażonej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *