OGROMNE ZNACZENIE W ŻYCIU

Faza ta ma ogromne znacze­nie w życiu rodziny, na okres ten bowiem przy­pada podejmowanie nowych ról rodzinnych — teścia i teściowej po wstąpieniu w związki małżeńskie dziecka oraz babci i dziadka po urodzeniu się wnuków. Na występowanie tych „podfaz” w V fazie małżeńskiej wtórnej wska­zuje tabela 5, przedstawiająca model faz życia rodziny i jednostek kilku pokoleń (A, B, C, D). Małżeństwo pokolenia A w V fazie życia ro­dziny może cieszyć się wnukami (pokolenie C), a w VI fazie prawnukami (pokolenie D). Przed­stawiony rozbudowany model faz życia rodziny wielopokoleniowej wskazuje na współżycie w rodzinie przedstawicieli wielu pokoleń, znaj­dujących się w różnych okresach biologicznych i psychospołecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *