PEŁNIENIE ZADAŃ

Nie zawsze jednak rodzina spełnia należy­cie wymienione funkcje na rzecz społeczeń­stwa i nie zawsze zaspokaja potrzeby swych członków. Powstaje wówczas problem dys- funkcjonalności rodziny. Rozważanie problemu dysf unkc j onalności rodziny wymaga analiz uwzględniających oba aspekty, a więc nie- spełniania funkcji ogólnospołecznych oraz nie- zaspokajania potrzeb członków rodziny.Dysfunkcjonalność w pełnieniu zadań na rzecz społeczeństwa należy badać biorąc za punkt wyjścia model danej funkcji, jaki stawia społeczeństwo przed rodziną. Jeśli w danym kraju nie jest przyjęty np. model dzietności rodziny, nie można mówić o dysfunkcjonalności rodziny pod tym względem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *