PIELĘGNACJA UCZUĆ

Pielęgnacja uczuć pozytywnych i dbałość o    kulturę odnoszenia się do siebie są nakazem na całe życie małżeńskie. Stanowią one podsta­wę pomyślnego przebiegu procesu dostosowa­nia w małżeństwie. Są one zazwyczaj żywe w pierwszym okresie małżeństwa. Świeżość uczucia, atrakcyjność seksualna partnera, prag­nienie bycia na co dzień z osobą, którą się ko­cha, powodują staranie, aby samemu być atrak­cyjnym, skoncentrować na sobie uczucia i prag­nienia kochanej osoby. Młodzi małżonkowie spontanicznie zachowują się tak, aby pod wie­loma względami satysfakcjonować partnera. Po pewnym jednak czasie wspólnego życia co­dzienne obowiązki i troski oraz świadomość, że partner został na trwałe zdobyty, sprawiają, że małżonkowie coraz mniej uwagi i starania po­święcają wzajemnym stosunkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *