PO ODCZYCIE

  1. Po odczycie słuchacze nieraz lubią oblegać prelegenta, gdy już zbiera się do wyjścia. Na ogół prelegenci, a nieraz i organizatorzy odczytów lubią takie „oblężenia”, bo świadczą one o zaintereso­waniu słuchaczy, ale… w praktyce to wygląda tak, że i organi­zatorzy, i prelegent muszą pracować dwa razy dłużej, niż prze­widywali. A większość pytań i spraw albo już było omawianych podczas prelekcji, albo można było poruszyć podczas dyskusji. Przypomnijmy też, że ofiarowywanie kwiatów prelegentowi po odczycie — przez słuchaczy czy organizatorów odczytu — jest gestem bardzo miłym nie tylko dla prelegenta, ale i dla całej atmosfery odczytu. Taki moment dodaje ciepła i uroczystego na­stroju tej imprezie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *