PO OPUSZCZENIU DOMU

Zazwyczaj okres po opuszczeniu domu przez dzieci łączy się z wchodzeniem małżonków w no­we role rodzinne — teścia i teściowej oraz babci i dziadka. Te nowe role rodziców także stanowią dla nich próbę; co prawda nie wchodzi tu w grę spoistość ich małżeństwa, ale więź małżeńska ich dzieci i wzajemne stosunki w rodzinie. Szcze­gólnie ważny staje się ten problem, gdy rodzice i ich dziecko po zawarciu małżeństwa miesz­kają razem lub nie mieszkając razem utrzymu­ją bliskie kontakty, tak że stanowią spójną ro­dzinę szerszą. Matki współmałżonków, „teścio­we”, nie zawsze jednak wywiązują się najlepiej ze swych nowych ról. Potoczną opinię, że te­ściowe mogą utrudniać współżycie, potwierdza­ją badania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *