POD RĘKĘ

  1. Gdyby jednak ci amatorzy plucia, rzucania papierów i zaśmieca­nia ulicy spotkali się z należytą reakcją przechodniów, gdyby kon­sekwentnie ściągano mandaty za zanieczyszczanie miejsc publicz­nych i przekraczanie przepisów sanitarnych — może udałoby się wyplenić te kompromitujące zwyczaje. Obowiązki mężczyzny. Mężczyzna, jak już pisaliśmy, zawsze stara się otoczyć opieką kobietę, której towarzyszy. Po­maga jej nieść ciężkie paczki (ale nie torebkę). Trzyma nad nią parasol, gdy pada deszcz. Przeprowadza pod rękę przez jezdnię, a jeśli znają się dobrze, podaje ramię, aby mogła się o niego wesprzeć. Na ruchliwych ulicach idzie od strony jezdni, aby ją ochraniać przed niebezpieczeństwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *