PODSTAWOWY ZWIĄZEK

Podstawowy dla rozwoju rodziny jest zwią­zek małżeński. Przyjście na świat pierwszego dziecka otwiera następny etap — rodzicielstwa, zaś po usamodzielnieniu się dzieci możemy mówić o fazie wtórnego życia rńałżeńskiego. W okresie rodzicielstwa można wyróżnić trzy podstawowe fazy ze względu na wiek i etapy rozwoju najstarszego dziecka, obejmujące omó­wione uprzednio okresy: przedszkolny, szkolny i dorastania. Okresy te stanowią podstawę wy­odrębnienia faz w życiu rodziny, różne są bowiem doświadczenia rodziców w każdym z tych okresów i różne potrzeby rodziny.W ten sposób w życiu rodziny wyróżniliśmy pięć faz ze względu na posiadanie dzieci: I — małżeńska pierwotna, II — rodzicielska okre­su przedszkolnego, III — rodzicielska okresu szkolnego, IV — rodzicielska okresu dorastania, — małżeńska wtórna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *