POŁĄCZENIE INDYWIDUALNOŚCI

Małżeństwo to połączenie się dwóch odmiennych idywidual- ności, z których każda, o ile akceptuje swą płeć, może równocześnie akceptować różnice po­wstałe z odmiennych potrzeb towarzysza i wi­dzieć w nich czynnik wzbogacający małżeństwo i osobiste życie.Podstawą powodzenia w małżeństwie jest miłość wzajemna. J. Pieter charakte­ryzuje uczucia miłości jako „chęć zbliżenia się do danej osoby, radość ze zbliżenia się, chęć utożsamienia się, gotowość pokonywania uczuć i pragnień egoistycznych”. Spróbujmy bliżej określić, na czym polega miłość dojrzała. Jest to miłość trwała, opierająca się na pozna­niu kochanego towarzysza czy towarzyszki, a także siebie samego, związana nie tylko z od­bieraniem uczuć, ale i z obdarzaniem uczuciami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *