POTRZEBY BYTOWE

Rodzina zaspokaja też potrzeby bytowe oraz opiekuńcze członków, przy czym zostaje zaspokojona zarówno potrzeba trosz­czenia się o innych, jak i doznawania opieki.Podobnie potrzeby rodzicielskie chowa­nia dzieci, związane z funkcją socjalizują­cą spełnianą na rzecz społeczeństwa, znajdują zaspokojenie w obrębie rodziny.Równocześnie w rodzinie zaspokajane są potrzeby emocjonalne: miłości i przyna­leżności, zrozumienia i wymiany uczuć, uznania i szacunku, poczucia bezpieczeństwa. Rodzina stwarza swym członkom okazję do kształtowa­nia i wzbogacania własnej osobowości. Zaspo­kojenie tych potrzeb łączy się ze spełnianiem funkcji psychohigienicznej rodziny. Nie zawsze jednak rodzina spełnia należy­cie wymienione funkcje na rzecz społeczeń­stwa i nie zawsze zaspokaja potrzeby swych członków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *