POWODZENIE W MAŁŻEŃSTWIE

Jakie czynniki wpływają na powodzenie w małżeństwie? Wiemy już, że wymaga ono osiągnięcia dojrzałości fizycznej, psychicznej, w tym szczególnie uczuciowej, oraz socjalnej. Omówimy z kolei inne podstawowe czynniki, od których zależy udany związek, a mianowicie:wybór współmałżonka,postawa wobec własnej płci i płci prze­ciwnej,miłość dojrzała,wzajemna akceptacja małżonków,wzajemne zrozumienie,wzajemne porozumienie,spełnianie celów małżeństwa.Pierwszą sprawą jest wybór towarzysza czy towarzyszki życia. Wybór ten może być powo­dowany różnymi czynnikami. Współcześnie w naszym kraju przeważa wzajemna skłonność uczuciowa partnerów. Do przeszłości należy okres, gdy rodzice decydowali o wyborze.Można wyróżnić społeczne i psychologiczne determinanty wyboru partnera czy partnerki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *