Prawidłowo dawkowany wysiłek fizyczny

Prawidłowo dawkowany wysiłek fizyczny jest elementem regulującym sprawność organizmu i w okresie dojrzewania — umożliwia narządom szybszy rozwój. w poprzednich rozdziałach pisaliśmy już o znaczeniu higieny osobistej w pomnażaniu zdrowia i o łatwiejszym w związ ku z tym przejściu okresu pokwitania. Wskazywaliśmy n znaczenie zachowywania czystości ciała, pielęgnowania skói całego dała. Mamy nadzieję, że sprawy te są przez wszystkich Czytelników doceniane i przestrzegane. Są jednak dalsze sprawy, o których trzeba powiedzieć wiadomości umożliwiające właściwe postępowanie w okres’ pokwitania. Chodzi tu nam o tak zwany higieniczny tryb życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *