PRÓBA WYRÓŻNIENIA OKRESÓW

Więzi te mogą ła­godzić zazwyczaj silnie przeżywane przez osoby starsze poczucie osamotnienia po odejściu par­tnera. W ten sposób, z konieczności schematyczny, wyróżniliśmy w życiu jednostki dziesięć okre­sów: trzy przypadające na pobyt w rodzinie macierzystej i siedem związanych z uczestnic­twem w życiu założonej przez siebie rodziny. Trzy pierwsze okresy związane są z procesem wzrastania, trzy następne przypadają na okres dojrzałości biologicznej, dalsze trzy — na okres starzenia się, wreszcie jeden, ostatni — na okres starości, jakkolwiek i w nim można by wyróż­nić pewne podokresy. Tabela 1 przedstawia na­stępstwo okresów życia jednostki .Próba wyróżnienia okresów w indywidual­nym życiu jednostki napotyka szereg trudności, odnoszących się szczególnie do lat dojrzałych i późnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *