PRZED SĄDEM

  1. Przed sądem może stanąć każdy, choćby jako świadek. Nie wol­no odmówić zeznań, chyba że są do tego dostateczne powody: wy­jazd, choroba itp. Stawienie się świadków przed sądem należy do obowiązków obywatelskich, jeśli więc otrzymaliśmy wezwanie, zgłaszamy się w oznaczonym terminie zaopatrzeni w wymagane dokumenty. Świadek czeka przed salą obrad, a przy wywołaniu jego nazwi­ska odpowiada „jestem”. Po przesłuchaniu może zostać na roz­prawie. Mężczyzna przy wejściu na salę zdejmuje kapelusz.. Gdy wcho­dzi sąd (czy sędzia), podczas składania przysięgi oraz ogłaszania wyroku — należy wstać. Zeznania zawsze składa się stojąc chyba ze jest to niemożliwe z przyczyn zdrowotnych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *