PRZY WYBORZE PARTNERA

W przypadku osób zrównoważonych psychicz­nie, dążących do samourzeczywistnienia i reali­zacji swych dążeń, wybór opiera się na prze­słankach zarówno uczuciowych, jak i intelektu­alnych, na wiedzy o sobie samym i na pozna­niu partnera, a zarazem odczuwany jest iako słuszny.Psychologowie kliniczni zwracają uwagę, że małżeństwa bywają zawierane również przez partnerów niezupełnie zrównoważonych. Wów­czas wyborem współmałżonka mogą kierować tzw. potrzeby neurotyczne. Erich Fromm przy okazji analizy pojęcia miłości formułuje kry­teria pozwalające rozróżnić miłość neurotyczną i zdrową. Kochać kogoś, bo się go potrzebuje — to objaw neurotyczny. Potrzebować kogoś, po­nieważ się go kocha — to świadczy o zdrowym stosunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *