RAZEM Z DZIECKIEM

Razem z dzieckiem wchodzą w co­raz nowe kręgi społeczne, zyskują wiedzę o róż­nych dziedzinach życia. Odpowiedzialność za dziecko i rozwiązywanie wielorakich proble­mów życiowych sprzyja osiąganiu dojrzałości. Doświadczenie społeczne zdobyte w trakcie pełnienia ról rodzicielskich przydaje się w ogól­nych kontaktach międzyludzkich. Rodzice do­rastających dzieci umieją porozumieć się z mło­dym pokoleniem, wiedzą, czym ono żyje, co bu­dzi zainteresowanie i zachwyty młodych, i nie należą do zrzędzących na „dziesiejszą młodzież”. Już dziecko w wieku szkolnym stwarza sytu­ację sprzyjającą dokształcaniu się rodziców, a właściwie staje się bodźcem do kształcenia ustawicznego. Rodzice, pamiętając, czego sami uczyli się w szkole, śledzą, co się zmieniło, mają okazję uzupełnienia swej wiedzy. Albo mogą śledzić postępy dziecka na tym stopniu kształ­cenia, którego sami nie posiedli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *