ROLA RODZINY W ŻYCIU DZIECKA

O      dysfunkcjonalności rodziny w zakresie jednej czy kilku funkcji można mówić nie tylko w relacji rodzina — społeczeństwo, ale także w relacji rodzina — jej członkowie. W tym aspekcie dysfunkcjonalność wiąże się z niewypełniamem przez rodzinę zadań na rzecz członków, a więc niezaspokajaniem pod­stawowych potrzeb: seksualnych, materialnych, usługowo-opiekuńczych, rodzicielsko-wychowawczych i emocjonalnych.Rozpatrując rolę rodziny w życiu dziecka można stwierdzić, że nie tylko funkcja socjali­zująca czy psychohigieniczna, ale wszystkie funkcje rodziny pełnione na rzecz społeczeń­stwa są źródłem istotnych wartości dla wzra­stającego młodego pokolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *