ROLE KOMPLEMENTARNE

Role komplemen­tarne związane są przede wszystkim z płcią i kształtowaniem się podstaw biologicznych i społecznych ról męskich i kobiecych. Od mę­skiej roli ojca oczekuje się dzielności, siły, za­radności, odpowiedzialności za podejmowane zadania, czuwania nad przestrzeganiem norm społecznych, stwarzania oparcia dla żony i ca­łej grupy rodzinnej. Od kobiecej roli matki oczekuje się ekspresji uczuć, serdeczności, cie­pła, wyrozumiałości i tworzenia atmosfery emocjonalnej w rodzinie, zrozumienia i zaspo­kajania potrzeb innych, wprowadzenia dziecka w krąg szerszej rodziny i tradycji.Obecnie, wobec kształtowania się małżeń­stwa partnerskiego, role męskie i kobiece są w dużej mierze podejmowane zgodnie i zamien­nie — oboje rodzice sprawują opiekę nad dziećmi, a zarazem kształtują ich wyobrażenia świecie i ludziach, uczą rozumienia sytuacji społecznych i przestrzegania norm moralnych, nagradzają i karzą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *