RÓŻNE PODSTAWY SPÓJNOŚCI

Z tendencji „ku” grupie głównym czynnikiem spajającym może być np. atrakcyjność osobista członków, atrakcyjność zadania grupowego bądź prestiżu możliwego do uzyskania przez członka.Zagadnienie, jak w grupach o różnych pod­stawach spójności przebiega życie grupowe, badał eksperymentalnie K. W. Back. Stwierdził on, że różne podstawy spójności prowadzą do odmiennych wzorów porozumiewania się w gru­pie, a także sposobów wpływania na członków. Badał zachowanie się członków w czterech różnych grupach dyskusyjnych. W pierwszej grupie, w której spójność opierała się na wza­jemnej osobistej atrakcyjności członków, dys­kusje stawały się długimi, przyjemnymi roz­mowami, a wpływ grupy na członków miał charakter perswazyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *