RÓŻNE PROGNOZY

Podobnie różne będą prognozy dostosowania się współmałżonków, gdy agresywny mąż współżyje z żoną o cechach masochistycznych i wówczas, gdy jego żona ma wysoką potrzebę ochrony przed przemocą.Ale sprawa dostosowania się nie zostaje cał­kowicie załatwiona przez zgodność czy uzupeł­nianie się w zakresie potrzeb, sposobów ich za­spokajania i mechanizmów obronnych każdego ze współmałżonków.Ważny jest jeszcze rodzaj wzajemnego usto­sunkowania się. Czasem występowanie potrzeb podobnych — a nie przeciwstawnych lub uzu­pełniających się — idzie w parze z dobrym do­stosowaniem, o ile współmałżonkowie silnie się identyfikują i odczuwają potrzeby partnera jako własne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *