SAMO DZIECKO

Równocześnie samo dziecko jako niepowta­rzalna indywidualność jest bogatym światem, który rodzice starają się poznać, żeby je dobrze wychować. A gdy mają przynajmniej dwoje dzieci, czynione porównania pomnażają ich wie­dzę. Częste interakcje z dzieckiem, podobnie jak z każdym innym człowiekiem, wzbogacają osobowość rodziców. Dziecko jest czynnikiem umacniającym mał­żeństwo, oczywiście jeśli oboje rodzice są z nim silnie emocjonalnie związani, bardziej też wiąże ich z szerszą rodziną: dzieckiem interesują się dziadkowie, ciotki, wujkowie, częstsze stają się kontakty z krewnymi mającymi dzieci w po­dobnym wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *