SPRAWOWANIE OPIEKI

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w pierwszym roku życia zapewnia matce nie tyl­ko przysługujący w Polsce płatny 16—18-tygod- niowy urlop macierzyński, ale ponadto możli­wość korzystania z trzyletniego urlopu bezpłat­nego w ciągu 4 pierwszych lat życia dziecka, liczącego się do stażu pracy i gwarantującego powrót na analogiczne stanowisko.Rola rodziców polega nie tylko na szeroko pojętej opiece. Mają oni decydujący udział w kształtowaniu się osobowości dziecka, jego świata myśli, uczuć, dążeń oraz w tworzeniu się obrazu siebie samego, poczucia własnego „ja”. Współcześnie role ojca i matki częściowo są komplementarne, dopełniają się, a częściowo zgodne, i rodzice zamiennie wykonują zadania opiekuńcze i wychowawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *