SPRZEDAWCA

  1. Sprzedawca, który woli rozmawiać z kolegą, flirtować z kole­żanką, oglądać paznokcie itp. jest po prostu nieuczciwy, gdyz me za to otrzymuje pobory i nie do takiej „pracy” się zobowiązał. Dlatego też powinien być natychmiast zwolniony.  Dobry kupiec poza tymi trzema zaletami: czystością, uprzejmo­ścią i uczciwością ma jeszcze jedną, bardzo cenną — jest dosko­nałym psychologiem. Wie, czy klient lubi elokwencję czy tez powściągliwość, kto oczekuje zachęty i rady, a kto tego unika (choćby dlatego, że me ma pieniędzy); z kim żartować, a z kim rozmawiać poważnie, kogo traktować zupełnie obojętnie, kogo zaś bardzo serdecznie i  przy­jacielsko. Taktowny szef nigdy nie beszta sprzedawcy wobec klien­tów. Prosi go do biura i tam może mu powiedzieć parę słów do słuchu. Wszelkie zalecenia i wskazówki dotyczące tajników handlu są zawarte w fachowych podręcznikach, z którymi sprzedawcy powinni się zapoznać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *