SSP1 Zielona Góra: Informacje o Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze

Szkolne ABC – SSP1 Zielona Góra: Informacje o Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze

Jedną z największych i najstarszych szkół podstawowych w Zielonej Górze jest Szkoła Podstawowa nr 1. Powstała w 1873 roku i przez ponad 140 lat kształci już trzecie pokolenie uczniów. Na przestrzeni lat szkoła przeszła wiele przeobrażeń, a obecnie funkcjonuje pod nazwą SSP1 Zielona Góra.

Historia i tradycje

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze jest związana z historią miasta. Powstała w 1873 roku jako jedna z pierwszych szkół podstawowych. W 1907 roku szkoła została przeprowadzona do nowej siedziby przy obecnej ulicy Kupieckiej. Podczas II wojny światowej budynek szkoły uległ znacznym zniszczeniom i dopiero w 1947 roku rozpoczęto odbudowę. W latach 70. powstał nowy budynek szkoły przy ulicy św. Jadwigi, który jest jej obecną siedzibą.

Na przestrzeni lat w szkole działały liczne koła zainteresowań, kluby sportowe i naukowe. Od wielu lat istnieje szkolna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która wspiera uczniów w trudnych sytuacjach. SS1 Zielona Góra jest także organizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych dla uczniów oraz mieszkańców miasta.

Kadra pedagogiczna

SSP1 Zielona Góra zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, którą tworzą nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem i pasją do nauczania. Nauczyciele dbają o indywidualne podejście do uczniów, a ich zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą przekłada się na wysoki poziom nauczania i wyniki osiągane przez uczniów.

Oferta edukacyjna

SSP1 Zielona Góra to szkoła z wieloletnią tradycją, ale jednocześnie dynamicznie rozwijająca się, co potwierdza rozszerzona oferta edukacyjna. Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć dodatkowych m.in. z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, informatyki, muzyki czy też plastyki. W szkole działa także biblioteka, która oferuje bogaty księgozbiór, a także udostępnia komputery z dostępem do internetu.

Dla osób zainteresowanych sportem SSP1 Zielona Góra ma do zaoferowania zajęcia z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, nauki pływania oraz nauki jazdy na rowerze.

Współpraca z rodzicami

SSP1 Zielona Góra stawia na wieloletnią współpracę z rodzicami uczniów. W szkole działa Rada Rodziców, która aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, a także w organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Szkoła organizuje cykliczne spotkania z rodzicami, na których przedstawiane są bieżące informacje dotyczące funkcjonowania szkoły oraz wyniki osiągane przez uczniów.

Podsumowanie

SSP1 Zielona Góra to zacna instytucja edukacyjna z wieloletnią tradycją i bogatą historią. Szeroka oferta edukacyjna, wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz wysoka jakość nauczania przyciąga rokrocznie liczne grono uczniów i cieszy się uznaniem wśród mieszkańców miasta. Szkółka czuwa jednocześnie nad indywidualnym rozwojem uczniów, dbając o ich wszechstronny rozwój i przygotowanie do dalszej nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *