ŚWIADOMOŚĆ NADCHODZĄCEGO KRESU

Zwykle budzi uczucie mniej lub bardziej silnego lęku. Stykanie się w ciągu życia z fak­tami śmierci w bliższym i dalszym otoczeniu ma wpływ na ukształtowanie się własnego sto­sunku do śmierci i hierarchii wartości istotnych w życiu.Nieco innym zagadnieniem, jakkolwiek ściśle związanym z poprzednim, jest świadomość nad­chodzącego kresu i umierania. Współcześnie coraz częściej śmierć następuje w szpitalu, nie­mniej nie jest to tak powszechne jak fakt na- czy w izbach porodowych. Oba te momenty, czy w izbach porodowych. Oba te momenty ważne dla istnienia ludzkiego, warunki współ­czesnego życia usuwają z domu rodzinnego i kręgu osób najbliższych, przenosząc je do instytucji służby zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *