SZUKANIE POMOCY

Dla małżeństw, w których wy­stępuje miłość fałszywa, charaktery­styczne jest utajone działanie przeciw dobru partnera. Może ono przybierać różne formy, np. zapewniając o uczuciu miłości jeden z partne­rów poniża drugiego, wyzyskuje go czy też jest zaborczy bądź sadystyczny lub masochistyczny, nieodpowiedzialny, a może nawet antyspołecz­ny — okradający, awanturniczy, zbrodniczy. W małżeństwie takim nieuniknione są konlifkty przechodzące w trwałe napięcie.W przypadku miłości fałszywej nie udaje się samym współmałżonkom rozwiązać problemów, tak jak to jest możliwe przy miłości romantycz­nej. Trzeba zazwyczaj szukać pomocy w po­radni małżeńskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *