TOWARZYSZ ŻYCIA

Szuka sobie towarzysza życia. I chociaż fizycznie przed 20 rokiem życia młodzi ludzie są już przygotowani do małżeń­stwa, to nie ukończona nauka, brak finansowych podstaw do założenia rodziny i jeszcze niepełna dojrzałość uczuciowa i społeczna nie pozwalają na jego zawarcie. Równocześnie jest to okres psychicznego uniezależnienia się od rodziny macierzystej, kształtowania się poczucia nie­zależności, choć nadal istnieje zależność fi­nansowa i moralna, bo wobec społeczeństwa za dorastającą młodzież jeszcze odpowiadają ro­dzice. W tym trudnym dla młodzieży okresie mogą być pomocni rodzice, jeśli ich postawy są właściwe i jeśli nic nie narzucając przedstawiają swoje stanowisko w różnych sprawach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *