TRUDNOŚĆ W PRZYSTOSOWANIU

Trudności w przystosowaniu się, jak rówież niespełnienie innych omówionych warunków, od których zależy powodzenie w małżeństwie, może powodować zakłócenia harmonii życia małżeńskiego. Pomocą w rozwiązywaniu różno­rakich trudności, jakie napotyka współżycie w małżeństwie i w rodzinie, jest poradnictwo małżeńskie. Poradnie małżeńskie udzielają także porad kandydatom na małżonków.Rodzina stanowi jedyną grupę społeczną, która powstaje i poszerza się w zasadzie dzięki procesom biologicznym. Zakłada ją małżeń­stwo, które czuje się gotowe do podjęcia funkcji opiekuńczych i wychowawczych wobec mające­go się narodzić dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *