TRUDNY OKRES DLA MŁODZIEŻY

Krystalizuje się obraz idealnego „ja” i celów życiowych, hierarchia wartości godnych reali­zowania. Porównując z tym stanem pożądanym swoją aktualną, niestabilną emocjonalnie oso­bowość, czuje niedosyt, pragnienie zmiany. W tym dążeniu do samorealizacji mogą młodym pomóc rodzice — podtrzymywać ich podkreśla­jąc wartościowe cechy ich osobowości, a za­razem ukazywać możliwości dalszego rozwoju. Okres dorastania jest trudny dla młodzieży nie tylko z powodów uwarunkowanych fizjolo­gicznym dojrzewaniem organizmu i ze względu na przemiany psychiki, tworzenie obrazu włas­nego „ja” i obrazu świata. W tym czasie, tj. od 13—14 do 20—21 lat, młody człowiek musi pod­jąć szereg decyzji i przygotować się do później­szego samodzielnego życia. Wybiera sobie za­wód, którego się uczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *