U WSPÓŁMAŁŻONKÓW

U jednego lub dwojga współmałżonków może występować takie zakłócenie umiejętności wza­jemnego porozumienia się, że nawet w zwykłej rozmowie błędnie interpretują proste fakty. Narastają wówczas pretensje i wrogość: „czemu on mi tego wcześniej nie powiedział”, „czemu tego wyraźnie nie powiedział”, „ty mi nigdy nic nie mówisz” itp. Przeciwdziałać temu moż­na przede wszystkim przez dokładne wyjaśnia­nie, co się ma na myśli lub czuje. Właściwe po­rozumienie, właściwe formy komunikowania się redukują wrogość powstającą na tle błędnego rozumienia, stając się podstawą poczucia spójni i jedności małżeńskiej.Analizując czynniki przyczyniające się do po­wodzenia w życiu małżeńskim trzeba przypo­mnieć, że głównym warunkiem osiągnięcia suk­cesu i szczęścia małżeńskiego jest spełnie­nie celów małżeństwa, o których wspomnieliśmy na początku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *