WPROWADZENIE W SPOŁECZEŃSTWO

Rodzina wprowadza w społeczeństwo nowych obywateli, przekazując im język, podstawowe wzory zachowania obowiązujące w danym spo­łeczeństwie, zwyczaje, obyczaje, wprowadza ich w świat wartości moralnych i wartości kultury. Kontroluje przy tym zachowanie swych człon­ków. Funkcja socjalizująca rodziny prze­jawia się nie tylko w stosunku do dzieci, które dzięki wzrastaniu w rodzinie wrastają w spo­łeczeństwo, ale i współmałżonków, gdyż proces dostosowywania się ich w małżeństwie jest pro­cesem socjalizującym.Rodzina spełnia też funkcję, którą nazwiemy psychohigieniczną, a która zapewnia członkom poczucie stabilizacji, bezpieczeństwo, równowagę emocjonalną, możliwość wymiany emocjonalnej, a także warunki dla rozwoju osobowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *