WSPÓLNY CEL

Dopiero wspólny dla wszystkich cel, postawiony przed gromadą 12- -letnich chłopców, którzy po kilku dniach zna­jomości tworzyli grupki dwu-, trzy-, czterooso­bowe, zespolił ich w grupę. Grupę tę cechowała hierarchiczna struktura oraz własne normy, które przekształcały się następnie w postawy członków. Ponadto szczególnie silnie uwidocz­niła się zespalająca, integrująca rola wspólnego celu w badaniach tego autora nad likwidacją konfliktów grupowych. Dwom grupom chłopców współzawodniczącym aż do wystąpienia ostrego konfliktu międzygrupowego został postawiony wspólny, nadrzędny cel, którego realizacja umożliwiała likwidację konfliktu. Podobnie z badań Deutscha  można wyciągnąć wnioski o    integrującym wpływie współdziałania w gru­pie przy realizacji wspólnego celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *