Wspomnimy tylko w paru sł wach o wpływie alkoholu na organizm

Wspomnimy tylko w paru sł wach o wpływie alkoholu na organizm w okresie dojrzewa nią, kiedy ma on przed sobą takie ciężkie zadania. Wprow” dzając do organizmu truciznę, jaką niewątpliwie jest alkohol poważnie zwiększamy te trudności organizmowi. Alkohol ni tylko opóźnia procesy biologicznej przebudowy organizmu ale przy charakterystycznej dla okresu dojrzewania wrażli wości organizmu, może spowodować nieodwracalne zmiany. Nawet przy tylko sporadycznym używaniu go. I nawet wtedy, kiedy jest to tylko alkohol niskoprocentowy, np. wino. A teraz zastanówmy się nad innym zagadnieniem, a mianowicie : w jaki sposób można pomóc swojemu organizmowi i spowodować to, że względnie spokojnie nrzejdzie przez trudy okresu przemian i przebudowy. W okresie dojrzewania wchodzimy niezależnie od naszej woli, związane to jest ż biologicznymi przemianami zachodzącymi w organizmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *