WZAJEMNE UZALEŻNIENIE

Zdaniem Frencha, im większe wzajemne uzależnienie, tym więk­sza możliwość rozbicia grupy. Równocześnie  jednak podkreśla on, że zależność ta może po­wodować pomoc ze strony innych w osiągnięciu własnego celu. A przy tym zależność jest wza­jemna, więc inni również są zależni od danego członka grupy. Dzięki zależności zatem nabiera on także znaczenia, wartości, której nie osiąg­nąłby na innej drodze. Zdaniem Frencha całe życie społeczne stanowi potencjalną sytuację konfliktową. I tak np. małżeństwo ogranicza jednostkę, jej swobodę ruchów, decyzji i utrud­nia bądź nawet uniemożliwia osiągnięcie pew­nych celów, osiągalnych dla panny czy kawa­lera. Równocześnie jednak ułatwia osiągnięcie innych celów, a także powoduje wzrost zna­czenia i pozycji jednostki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *