ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ

Zaan­gażowanie się w realizację jakiejś idei pozwala rodzinie wejść głębiej w życie społeczne, a za­razem pomaga każdemu z jej członków osiągnąć wysoki stopień dojrzałości oraz pełne zado­wolenie z twórczego włączenia się w nurt życia.Osobowości dojrzałe do małżeństwa i najle­piej do niego przygotowane to takie, które uzyskały poziom rozwoju uczuć społecznych pozwalający na dzielenie się i obdarzanie oraz twórczą współpracę we współżyciu społecznym. Osiągnięcie dojrzałości uczuć społecznych nie oznacza kresu dojrzałości społecznej. Problem współżycia społecznego występuje tak długo, jak długo trwa życie. Także proces przystoso­wania w małżeństwie dokonuje się właściwie przez cały czas jego istnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *